Den stolte far nyter synet av Elisabeth ca.2 minutter etter fødselen.