Mona og meg i Svingen, noen uker før Mona reiste til USA.